Apple đang cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với màn hình luôn bật của iPhone 14 Pro

Apple always-on display options

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *