Apple đã thử nghiệm MacBook Air 15 inch nhanh hơn với chip M3

side view of the new 15-inch MacBook Air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *