Apple đã kiện về ‘theo dõi dữ liệu tràn lan và bất hợp pháp’ trong cuộc tranh cãi trên App Store

iOS App Store ads

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *