Apple cuối cùng đã nhận ra Sir Jony Ive thực sự là không thể thay thế

iMac M1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *