Apple cuối cùng cũng cho chúng tôi biết những gì có trong các bản cập nhật chương trình cơ sở AirTag đó

AirTags on the ground

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *