Apple có thể thoát khỏi việc lấy bất cứ thứ gì họ thích trong bao lâu nữa?

Apple Breakfast logo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *