Apple có thể quản lý những loại mật khẩu, mã thông báo và khóa nào cho bạn?

Keychain app icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *