Apple có thể chuyển sản xuất A17 sang quy trình 3nm rẻ hơn vào năm tới

A17 chip graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *