Apple có thể bị diệt vong mãi mãi, nhưng nó sẽ không bao giờ Fold

Samsung Galaxy Z Flip4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *