Apple có chú ý đến cuộc đua chatbot AI không?

Apple logo AI graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *