Apple cho biết MacBook Air 13 inch năm ngoái hiện hỗ trợ Bluetooth 5.3

M2 MacBook Air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *