Apple cắt giảm tuyển dụng và tiền thưởng khi doanh thu giảm, nhưng tránh xa việc sa thải

Apple Store i Seoul

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *