App Store đã kiếm được gần nửa nghìn tỷ đô la

App Store icon in dock on iPhone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *