AMD cho biết chip Ryzen7840U mới của họ đánh bại M2 — nhưng lại bỏ sót dữ liệu quan trọng

AMD Ryzen7840U vs apple m2 graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *